Các bài đăng của tác giả Nguyễn Thiên Nga.Ray Rứt

Trời miền Bắc Louisiana trở lạnh. Tuyết rơi nhẹ khi tôi đang lái xe
trên đường đến bệnh viện lúc 6 giờ sáng. Tôi bắt đầu ngày làm việc ở
khu Săn Sóc Đặc Biệt của Trẻ Sơ Sinh lúc 6 giờ 30. Tôi phải đi qua khu
SSĐB này 4 tháng trong năm đầu của chương trình huấn luyện hậu đại học
Nhi Khoa.
Một buổi sáng, khi tôi đang đứng rửa tay trước khi vào phòng SSĐB thì
cô y tá người Mỹ lai Nhật đến gần tôi nói nhỏ:
– Dr. Nguyen, the boy’s gone!
Tôi giật mình lo âu. Hai bàn tay tôi tự động ngưng cọ xát vào nhau.
Tôi quay lại hỏi cô y tá:
– Khi nào vậy Kim?

Continue reading