Các bài đăng của tác giả Nguyễn Thị Tiết.Mưa Quy Nhơn

 

(Họa bài Mưa ở Long Thành của anh Hồ Ngạc Ngữ)
Mưa ở Quy Nhơn ,đêm trống vắng
Một mình thầm đếm giọt mưa rơi
Mưa không lạnh sao đời se lạnh
Nhớ anh nhiều lòng bỗng chơi vơi

đọc thêm…