Các bài đăng của tác giả Nguyễn Thị Hồng Cẩm.Chương Trình Hạt Giống Tâm Nhơn

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Cẩm

CHƯƠNG TRÌNH HẠT GIỐNG TÂM NHƠN

Mục tiêu: Đưa sách hay đến trường học.

Nơi tiếp nhận: Trường Tiểu Học Nhơn Lý (Cấp 1)

Trường THCS Nhơn Lý (Cấp 2)

Kính thưa Quý Cô Bác, Anh Chị và các bạn thân hữu xa gần!

Trước tiên, xin được trích dẫn những câu nói hay về sách.

HENRY DAVID THOREAU:

Books are the treasured wealth of the world and the fit inheritance of generations and nations.

(Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia).

JOHN ADAMS:

Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write. (Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết).

BARACK OBAMA:

Reading is important. If you know how to read then the whole world opens up to you. (Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn). Continue reading