Các bài đăng của tác giả Nguyễn Sinh.Chuyện của tôi

Tôi là người ngoại đạo. Bố mẹ tôi không thờ Phật mà chỉ cúng ông bà.
Cả xóm tôi đều như thế: quê mùa và không có tín ngưỡng rõ ràng. Đối
với người dân ở đây thì tín đồ đạo Công Giáo là những kẻ khác biệt, lạ
lẫm.
Làng tôi thời đó dù nằm trong thành phố nhưng quang cảnh và con người
không khác ở nông thôn là mấy. Đây là quê ngoại của tôi, nghe đâu có
cả một lịch sử gần hai trăm năm thành lập.
Gần nhà tôi có hai xóm đạo. Xóm gần thì ở bên kia đường cái quan. Xóm
xa, lớn hơn, thì cách nhà tôi khoảng hai cây số. Giáo dân hai xóm đạo
nầy phần lớn là những người gốc Bắc và Huế di cư vào từ những năm 1954
và 1968. Continue reading