Các bài đăng của tác giả Nguyễn Lương Vỵ - Lại Tôn Dũng.Kỷ Niệm

Tác giả: Nguyễn Lương Vỵ – Lại Tôn Dũng

*Gửi Trần Thị Hoàng Hoa

Người con gái mang tên Hoa Vàng
Cho hồn ta như mây lang thang
Bay thấp xuống bên ngoài cửa sổ
Mắt phố nâu dương cầm vang vang Continue reading