Các bài đăng của tác giả Nguyễn Kim Chức - Bạch Xuân Phẻ.Thành Kính Tiễn Đưa

* Lê Huy & Hòa Thượng [2000]

*Thành kính cung tiễn Giac linh Đại lão

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

Ngậm ngùi con tiễn Ông đi
Bàng hoàng giây phút từ ly quặn lòng.
Bao lời nhắn nhủ trông mong
Con chưa về kịp cõi lòng xót xa…

đọc thêm…