Các bài đăng của tác giả Nguyễn Kim Chức.Thơ Nguyễn Kim Chức

Tác giả: Nguyễn Kim Chức

*Cho Thi

Lung linh huyền diệu đêm
Một ngọn nến hồng,anh thắp trong tâm tưởng…
Thao thức giọt cà phê lặng trầm như lời hát…
Nến vẫn cháy hoài – nơi tâm tưởng cằn khô…

Nguyễn Kim Chức Continue reading

Khúc Tự Tình

Tác giả: Nguyễn Kim Chức

Khúc Tự Tình

Riêng cho BN

Thấm thoát người xa mấy mươi năm
Trăng đêm hôm ấy tỏ hơn rằm
Chừng như trong gió ,thu rưng rức
Thuyền vẫn còn in đậm dấu nằm … Continue reading

Lục Bát Ngày Mưa

Tác giả: Nguyễn Kim Chức

LỤC BÁT NGÀY MƯA
                 Bất ngờ hai đứa gặp nhau
        Chiều hôm đi viếng chùa Cầu ,Hội An .
                  Mưa chi ,mưa vội ,mưa vàng
         Trú mưa …bốn mắt ngỡ ngàng nhìn nhau

Continue reading

Thương Qúa Những Câu Hò

Hò khoan …
Chồng ở biển,vợ ở nhà quê
Nghe tiếng chồng về,xách ấy về trình diện…
Câu hò đẩy ghe không chỉ vui cửa miệng
Mà đặc quánh ,mặn mòi vạn chài quá thân thương.
Những đêm rằm ,mười sáu trăng suông
Con thuyền nan gối đầu lên bờ cát
Những cánh sóng vẫn không thôi dào dạt
Nhắc nhớ đoàn thuyền neo Mũi Bát,Hòn Cân…

Continue reading