Các bài đăng của tác giả Nguyễn Kim.Hái Lá Cho Tôi

Tôi ngồi hái lá thu rơi

Xếp lên trang giấy buồn ơi tháng ngày

Lá vàng ố vạt chân mây

Chiếc còn sót lại đêm này lặng thinh

{jcomments on}