Các bài đăng của tác giả Nguyễn Hoàng Lãng-Du.Những Người Cha Trong Lòng Dân-Tộc

Tác giả: Nguyễn Hoàng Lãng-Du

           1

Con thấy Cha trong hương trầm với Mẹ

Thuở hoang-vu chào đón bước Tiên Rồng.

Núi là tâm mà tình là biển cả,

Một cõi bờ, Cha dựng nước Văn-Lang.

                                             (Lạc Long Quân) Continue reading

Lẽ Đạo

Tác giả: Nguyễn Hoàng Lãng -Du

Lẽ Đạo

“Cái gọi là Phật Pháp tức chẳng là Phật Pháp
nên mới gọi là Phật Pháp”
Kinh Kim Cương

Ta chống gậy lên đồi,
Cỏ khô-cằn, nắng lớn.
Cuối chân mây lay-động.
Ẩn-hiện trận mưa giông? Continue reading

Con Heo Đất

Tác giả: Nguyễn Hoàng Lãng -Du

Mẹ tảo-tần những chuỗi ngày khó nhọc,

Dành từng đồng nuôi mãi một con heo.

Rồi năm tháng con lớn lên đi học…

Ôi nhớ thương con heo rỗng quê nghèo! Continue reading

Thương Mẹ

Tác giả: Nguyễn Hoàng Lãng- Du

Một đời Cha đã long-đong,
Núi sông Mẹ gánh lưng còng tháng năm.
Ngọn rền già cõi xa-xăm,
Lá rau lay-động âm-thầm con nghe.
Giọt mưa dột xuống góc hè,
Đâu đây gió nổi cơn mê bão-bùng. Continue reading

Tình Người Yêu Huế

Tác giả: Nguyễn Hoàng Lãng- Du

Đường nhà em mùa thu vàng trên dốc.

Áo em bay theo mây trắng ngang đồi.
Ta quen nhau từ khi còn đi học,
Tia nắng hồng tưởng mãi ấm hồn tôi.
oOo
Nón bài thơ che vai gầy, dáng nhỏ.
Bên mái trường em kể chuyện quê-hương.
Có dòng sông chan-hòa trong nỗi nhớ…
Có núi xa in bóng một thiên-đường…

Continue reading