Các bài đăng của tác giả Nguyễn Hoàng Lâm Ni.Phiêu Bồng

Tác Giả: Nguyễn Hoàng Lâm Ni

Rồi bữa nọ ta phiêu bồng phỡn chí
Hồn lên cao phách lạc cõi Âm-Tào
Gỉa Thánh-Nhân bạn đường cùng ma-quỉ
Đêm nghị trường toàn những chuyện tào lao.

Mà hớn hở bởi những điều tưởng-tượng
Nghe âm âm đất dậy nỗi bến bờ
Những hoài niệm đã trở thành mặc-niệm
Thăng trầm xưa yên nghỉ dưới tượng đài. Continue reading

Buông

Tác Giả: Nguyễn Hoàng Lâm Ni

(Tặng anh Nguyễn Hoàng Lãng Du)

Lên núi ăn cỏ luộc uống nước nguồn
Lấy suối rửa tai không màng thế sự
Đảo mắt nhìn bốn phía thõng tay buông
Phủi bụi bặm bận làm gì lai, khứ. Continue reading