Các bài đăng của tác giả Nguyễn Đại Bường.Cho Các Con

Các con đi cả rồi, ngôi nhà nhỏ bỗng thênh thang
Ba một mình ra vào giữa khoảng không vắng lặng
Chẳng còn ai để được lo toan, trách mắng
Thèm một góc phòng con quần áo vất lung tung

đọc thêm…