Các bài đăng của tác giả Nguyên Lương [CT].Tạp chí Văn Chương và mạng vanchuong.com

Kinh gửi:

–      Các Văn Nghệ Sĩ
–      Các nhà nghiên Cứu Văn Chương và Sử Học

Thưa Quý Vị,
Thưa các bạn,

Chúng tôi, một số anh em văn nghệ từ lâu muốn thực hiện một tạp chí
mang màu sắc văn học. Nhưng  gặp rất nhiều trở ngại, trong đó trở ngại
chính vẫn là thiếu người đọc để trang trải sự nuôi dưỡng của tạp chí.
Vì vậy chúng tôi đành phải tạm ngưng ý định nầy mặc dù chúng tôi tìm
đủ mọi cách vẫn không giải quyết được bế tắc. Bây giờ chúng tôi đã tìm
ra được một lối thoát có điều kiện nuôi tờ tạp chí  lâu dài. Vì vậy
hôm nay chúng tôi trở lại ý định nầy nên kêu gọi sự trợ giúp của quý
vị bằng cách cộng tác và phổ biến để chúng ta có một sân chơi đúng
nghĩa.

Tạp chí mang tên là “Văn Chương”. Và mạng lưới là vanchuong.com.

Chủ trương của tờ báo là phổ biến văn học và nghệ thuật Việt Nam, cập
nhật hóa với trào lưu văn học nghệ thuật của thế giới.. Phổ biến những
thành quả, phổ cập những tin tức liên quan đến văn chương toàn cầu.
Nhận những sáng tác như dịch thuật, phê bình văn học, nhận định văn
học, các thể loại như văn, thơ v.v…Chúng tôi sẽ cố gắng chọn lọc  kỷ
càng theo chủ trương của tạp chí và tinh thần không bè đàn. Chúng tôi
sẵn sàng nhận những lỗi lầm, những khuyết điểm để cải thiện  cho tạp
chí và mạng trang nhà tốt hơn.

Là những người tha thiết với văn chương, chúng tôi biết chúng ta cần
một sân chơi mang tính văn học nghệ thuật rỏ ràng, mang chất liệu mới
mẻ, tươi mát. Đáp ứng cho những người đọc khó tính, những người muốn
tìm hiểu thực chất văn học, những người đòi hỏi một chất lượng văn học
tối thiểu, Vì vậy, chúng tôi không phân biệt người cộng tác thuộc
thành phần nào, người viết cũ hay mới, thành danh hay không thành danh
v.v…chúng tôi chỉ cần bài viết đáp ứng sự đòi hỏi của độc giả. Tuy
nhiên những người thành danh, tên tuổi của họ đủ bảo đảm sáng tác của
họ, nên chúng tôi trân trọng dành cho họ một vị trí trang trọng. Những
bài viết đăng trong tạp chí Văn Chương sẽ được lưu giữ trong hệ thống
thư viện ở Hoa Kỳ. Khởi đầu, tạp chí văn chương sẽ ấn hành theo mỗi
tam cá nguyệt. Số đầu tiên sẽ phát hành vào đầu tháng Ba năm 2013.

Chúng tôi khó  nói nhiều, mong quý vị hiểu được lòng của chúng tôi là
tha thiết có một tạp chí để chúng ta cùng nhau sinh hoạt. Vì vậy chúng
tôi kêu gọi sự cộng tác của quý vị để tờ tạp chí và mạng Văn Chương có
một chổ đứng khả thi. Nói lên được sự có mặt của văn nghệ sĩ đích thực
trong một hoàn cảnh khó khăn, đang bị lãng quên. Tiếng nói của chúng
ta tự do cất lên không bị ràng buộc bởi những thế lực chính trị, Chủ
đích của chúng ta sáng ngời, biến văn chương thành một trò chơi trí
tuệ, phục vụ người đọc một cách nhiệt thành.

Trân trọng kính chào.

Nhóm Chủ Trương tạp chí và mạng lưới Văn Chương.

Phan Xuân Sinh
Nguyễn Xuân Thiệp
Lâm Chương
Đức Phổ
Ngu Yên

Ghi:
Trong lúc chờ đợi các bạn trong nhóm kỹ thuật xây dựng trang nhà, xin
quí vị và các bạn liên lạc với ban biên tập Tạp chí Văn Chương và mạng
http://www.vanchuong.com/ tại địa chỉ email tạm:

vanchuonglienlac@gmail.com{jcomments on}