Các bài đăng của tác giả Nguyên Hạ- Lê Nguyễn -Thảo Trang.Gởi Ai

Tác giả: Nguyên Hạ- Lê Nguyễn -Thảo Trang

Ta gởi cho ai chuyện năm xưa
Khung trời tuổi mộng tuổi trăng mơ
Trăng tròn rao bán đời phong nguyệt
Lỗi một đường tơ lắm ê chề

đọc thêm…