Các bài đăng của tác giả Minh Kiên.Tay Em

Cho anh nắm lấy tay em

Bàn tay rưng rức thỏa miền nhớ xa.

Bàn tay không trắng nuột nà

Mà em níu giữ năm xa tháng gần

Mân mê chi những đường gân

Xanh xao một kiếp tảo tần sớm hôm. Continue reading