Các bài đăng của tác giả Md Trần Kỳ Vinh.Tiếc quá

Ngả đầu trên ức Két yêu

Nửa say nửa tỉnh nghe nhiều lời ru

Két chồng say rượu gật gù

Hai chân bíu chặt vào khung lưới lồng

Phải chi đừng uống rượu nồng

Đêm nay hạnh phúc bềnh bồng ra khơi….

 

[ Cảm bút khi đọc ” thi ảnh đừng rủ em say ” của TSN ]


E.U [7/1/2011]{jcomments on}