Các bài đăng của tác giả Mộc Miên Thảo.Khai Nhụy

Tác Giả: Mộc Miên Thảo

“Giữa mùa thu tàn

Vươn lên từ rác

Một cành triêu nhan”

(thơ: Basho, Nhật Chiêu dịch)

***

Khai Nhụy

Vẳng trong tiếng chuông buồn hiu hắt

Hương trầm rơi thanh tịnh giữa canh thâu

Vọng trong bước chân trần lữ khách

Đóa quỳnh hương chợt khai nhụy trên đầu.{jcomments on}

 

Hỏi…

Tác giả: Mộc Miên Thảo

Asagao ya
Kore mo mata waga
Tomo narazu

(Bashoo, Hori 796)

Morning Glories!

even, they, too

are not my friend

Ngay những đóa triêu nhan,
Giờ đây cũng không đủ,
Bầu bạn với ta đâu.

Continue reading