Các bài đăng của tác giả Liên Bình Định.Bụi Tro

Tác giả: Liên Bình Định

Người ơi, hỡi người ơi
Hãy nhớ rằng người là bụi tro
Một mai người sẽ trở về
Trở về bụi tro

Bạc tiền đâu mãi cùng ta đi suốt cuộc đời
Rồi ngày mai trắng tay chẳng còn gì
Cũng về với cát bụi Continue reading

Ave Maria

Tác giả: Liên Bình Định

Ave Maria
Thơ: Hàn Mạc Tử.
Phổ nhạc: Liên Bình Định.
Trình bày :Ca Đoàn Sao Mai, Thế Thông &Khương Huệ
Thực hiện Slide show: BY

Ave Maria

Thơ: Hàn Mạc Tử

Như song Lộc triều nguyên ơn phước cả
Dâng cao dâng thần nhạc sáng hơn trăng
Thơm tho bay cho đến cõi Thiên Đàng
Huyền diệu biến thành muôn kinh trọng thể
Và Tổng lãnh Thiên thần quỳ lạy Mẹ
Tung hô câu đường hạ ngớp châu sa
Hương xông lên lời ca ngợi sum hoà
Trí miêu duệ của muôn vì rất thánh. Continue reading