Các bài đăng của tác giả Lại Đức Trung.Áo Xưa…

“…Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau…”

Trịnh Công Sơn

Những cung đàn thời gian

Ngân trong miền kí ức

Màu áo xưa hư thực

Trên con đường mưa bay…

đọc thêm…