Các bài đăng của tác giả Lương Viết Khiêm.Vĩnh biệt thầy

( Kính điếu thầy Nguyễn Hữu Soạn tạ thế ngày 30/12/2013 )

Tiếng trống tan trường bãi cuộc chơi
Thầy về chín suối mỉm môi cười
Chu toàn giáo dục đền ơn nước
Vẹn nghĩa sư huynh trả nợ đời
Cuộc thế trăm năm giờ mãn nguyện
Hành trình ngàn kiếp mãi rong chơi
Trời Nam vĩnh biệt Đông se lạnh
Quê mẹ Thần Kinh hẳn ngậm ngùi{jcomments on}

Mừng Thọ Thầy

Thuận hợp thời gian Thầy đứng đây
Trời cao đất rộng cứ vần xoay
Ngoảnh lui chín chục, công không mỏng
Nhìn tới mười năm, đức vẫn dày
Chữ nghĩa thánh hiền chưa ráo cạn
Ân tình sư đệ vẫn đong đầy
Lão sư đáng mặt trong trời đất
Môn đệ mấy ai sánh kịp Thầy{jcomments on}

Về Hưu

 

(Tặng nhà giáo hưu trí Nguyễn Thị Tiết)

Cứ tưởng rằng mình vẫn tuổi xuân
Mà nay hưu trí sống an bần
Rời xa trường lớp lòng vương vấn
Về với điền viên dạ ngại ngần
Tàn cuộc bảng đen thương phấn trắng
Cuối đời tóc bạc nhớ đầu xanh
Ra đi ngoảnh lại nhìn đàn trẻ
Rộn rã vui đùa giữa nắng xuân{jcomments on}