Các bài đăng của tác giả Lê Văn Hiếu.Uống cạn

* Tặng NB !

Tôi uống cạn ly rượu , uống cạn tiếng cười , uống cạn đôi mắt lúng liếng em , uống cạn giọng hát .
Uống cạn tiếng đàn ngân nga , uống cạn ngón tay cầm phím , uống cạn vòng ôm tâm tưởng .
Uống cạn hạt Lựu tuổi thơ , uống cạn trái tim thiếu nữ , bước nhún nhảy dành cho ai – Tôi uống cạn . Continue reading