Các bài đăng của tác giả Lê Văn Ánh.Việt nữ

Ta gặp em giữa làng xóm cũ
Giữa ngày hội lớn của quê hương
Nhìn em cười, ta bỗng thấy thương thương
Như thể quen nhau từ kiếp trước
Ta thương em nửa đời loạn lạc
Tuổi thơ ngây đánh mất giữa tơi bời
Nhưng trời cho em hai bàn tay
Em vươn mãi giữa trường đời oan nghiệt Continue reading