Các bài đăng của tác giả Lê Nghị.Thưa…

Tác giả: Lê Nghị

Thưa chiều
nắng cũng nhạt nhòa
Rêu xưa cũng đã phôi pha với buồn

Thưa sông
đò ngược phía nguồn
Chùng chình con sóng
mưa tuôn mấy bờđọc thêm…