Các bài đăng của tác giả Lê Mộng Thắng.Đi Theo Một Câu Thơ


(họa thơ Cao văn Tam)
Mai sau dầu có bao giờ
Đốt lò hương ấy so tơ phím này
N.D.

Tàn khuya trăng đẫm trang Kiều
Năm cung lệ ứa một chiều mưa bay
Tơ ngà, gió thoảng rèm lay
Phím huyền, Bạc Mệnh Khúc này lênh đênh đọc thêm…