Các bài đăng của tác giả Lâm Hưng Đạo.



Thơ Xuân

( Thơ mời họa )

XƯỚNG

Tân niên mãn mộng hoa khai hồng

Đời mới giật mình bước ruổi rong

Tửu hậu duyên tình ươm luyến nhớ

Trà dư ân nghĩa quyện hương nồng

Thành đô vui Tết, Mai tràn nhánh

Làng mạc mừng Xuân, Cúc ngập bông

Bạn hữu xa gần nơi tứ hải

Văn chương thi phú nở bên lòng.{jcomments on}