Các bài đăng của tác giả Kiều Tấn Minh.Tuyển tập nhạc Hoa Song Đường & Tuyển tập thơ Phù Sinh Nhiễm Thể

Tác giả: Kiều Tấn Minh

Lời giới thiệu

Đọc thơ của Thi sĩ Mặc Giang, ta thấy bốn chất liệu cảm nhận cuộc sống được thi sĩ chuyển tải ở trong thi ca như sau:

– Đạo ca: Kinh Pháp Hoa là bộ kinh liễu nghĩa Nhất thừa, đã được đức Phật giảng dạy ở núi Linh Thứu, nhắm tới chuyển hóa tuệ giác cho hàng Thánh giả Thanh văn và nâng tuệ giác của hàng Thánh giả này thể nhập Nhất thừa Phật đạo, đã được thi nhân lãnh hội ý chỉ của toàn kinh, rồi thi hóa từng phẩm trở thành Pháp hoa đạo ca, dung dị, thẳm sâu luân lưu giữa không gian vô cùng và thời gian vô tận. “Nhiệm mầu bổn giác diệu tâm, sáng hơn ánh sáng trăng rằm, thanh hơn trăng thanh mười sáu, tam thừa vận chuyển pháp luân; Phật tri kiến Phật khôn lường, ba đời chư Phật mười phương, xuất Thánh lâm phàm giáng thế, mở ra duy nhất một đường…”.
Continue reading