Các bài đăng của tác giả Hoàng Thị Kim.Giòng Đời

Hương Xưa vừa nhận được một đóng góp của một thân hữu lần đầu tiên đến với Hương Xưa: cô Hoàng Thị Kim với bài thơ ra mắt bạn đọc . Xin thân ái giới thiệu cô Hoàng Thị Kim với quí thân hữu. Mong được sự cộng tác thường xuyên của cô HTK cũng như mong quí thân hữu tiếp đón nồng ấm một thành viên mới.

Xin thân ái giới thiệu bài thơ Giòng Đời đến với bạn đọc Hương Xưa.

lêtrọngminhkha

Đời phía trước hay đời đàng sau

Đời dưới thấp hay đời trên cao

Đời là thiên thu hay đời là quãng

Anh với em ở quãng đời nào?

Continue reading