Các bài đăng của tác giả Hoàng Kim Chi.Mưa buồn

Mưa buồn làm nhớ đến anh
Ngày xưa dang dở mộng lành hư hao…
Bây giờ em ở chiêm bao,
Cứ thương hương bưởi đi vào câu thơ…{jcomments on}