Các bài đăng của tác giả Hồ Ngạc Ngữ.Chiều Hạnh Phúc

 

¤ Tặng Phạm Thị Thùy Trinh

Chỉ cần hẹn nhau, mình đã có khoảng trời
Không phải ở khu chợ xác xơ, đầy nắng gắt
Nơi có con đường hai chiều xe tất bật
Người chạy trên đường không thấy mặt nhau

Continue reading