Các bài đăng của tác giả Hải Yến.Nhớ Sài Gòn

Sài gòn trong trái tim tôi !
Không có đồng lúa vàng trong khúc hát dân ca vẫn thường nghe tả
Tìm đâu đường đi học với hàng cau khoe từng tán lá ?
Vẫn thấy ấm lòng khi nghe nhắc đến : quê hương ! đọc thêm…