Các bài đăng của tác giả Hạ Quốc Huy.Người Đi Theo Gió

Tác giả: Hạ Quốc Huy

“Đồi xưa sim tím mênh mông
Hoa phai đất ủ phấn hồng lệ vương”
thơ Hạ Quốc Huy

1*
Gió qua để lại lao xao
Em còn cặp sách nôn nao phượng hồng
Người nơi lửa đạn phiêu bồng
Em chưa kịp tuổi pháo hồng vu quy Continue reading

Lệ Trong Mắt Phượng 

Tác giả: Hạ Quốc Huy

“…tôi xưa lỗi hẹn duyên nàng
nay qua chưa hết đá vàng núi sông…”
(thơ HQH)

1.
Tìm về mở cửa hỗn mang
Trăm thiên võ đạo
thiếp ngàn triện hoa

Tìm về tiền kiếp thiết tha
Trên vách núi, đã chan hòa lời kinh…

Xưa trong mắt phượng thư sinh
Lưu ly ngấn lệ khóc tình ly tan

Ngày tôi lủi thủi cơ hàn
Ngây thơ mắt phượng có nàng thư sinh… Continue reading

Hoa Huyết Đào

Tác giả: Hạ Quốc Huy

“Một ngày thiên cổ xót xa
Máu tôi nhỏ xuống thành hoa huyết đào” thơ Hạ Quốc Huy

1.
Từ ngàn thiên cổ vượt về
Dây dây áo bụi
nặng thề sắc son

Ai đi bóng lạc khỏi hồn
Tôi quỳ lạy núi. Rạch non, cắt rừng

Theo tim lửa hắt bập bùng
Tìm sao định hướng. Ngó vầng trăng đi

Theo lông chim tuyết thiên di
Gặp tôi tìều tụy xuân thì sắc phai Continue reading