Các bài đăng của tác giả Hồng Phương Viên.Nghệ Thuật Ảo Cảnh -Trong Thú Chơi Rễ Cây & Đá

Hiện nay trong làng nghệ thuật đang có một hiện tượng kỳ thú làm cho giới thưởng lãm khá lúng túng, chưa biết xếp vào loại nào. Bonsai hay Điêu khắc ? Nó hiện âm thầm – đã lâu – mà chưa có trường lớp, không trường phái và đứng ngoài cũng như chưa được nhìn nhận là ngành nghệ thuật. Vì thế, tên gọi chưa định hình. Nhưng trong giới chơi, tạm hay thường gọi là NGHỆ THUẬT CỦA THIÊN NHIÊN.

Continue reading