Các bài đăng của tác giả Cô Huyền Chi.Thuyền Viễn Xứ

Tác giả:  Cô Huyền Chi

Ra khơi sương khói một chiều
Thuỳ dương rũ bến tiêu điều ven sông
Lơ thơ rớt nhẹ men lòng
Mây trời pha ráng lụa hồng giăng ngang
Có thuyền viễn xứ Đà Giang
Một lần dạt bến qua ngàn lau thưa Continue reading