Các bài đăng của tác giả Bửu Châu.Dư Âm Ngày 20-11

DƯ ÂM NGÀY 20-11

Người xưa “Tôn sư trọng đạo”

Ngày nay, chúng ta có “Ngày nhà giáo Việt Nam”,  như là ngày
lễ hội  và là ngày “tôn sư trọng đạo”, nhằm mục đích tôn vinh những
người hoạt động trong ngành giáo dục, để các học sinh, đặc biệt
là cha mẹ học sinh, đến tặng hoa và biếu quà cho các thầy, cô giáo.

Thời chúng tôi còn cắp sách đến trường, không có ngày
này mà chỉ có “mùng một tết cha, mùng hai tết mẹ, mùng ba
tết thầy”. Người khác thì sao không biết chứ riêng tôi thì
chưa bao giờ tôi tặng hoa hay tặng quà gì cho thầy, cô giáo
cả, ngoài việc chúc tết thầy. Tôi chưa bao giờ được thầy, cô
giáo dạy “phụ đạo” hoặc cho “học thêm”, “học kèm”, nhưng vẫn
nhận được kết quả “học lực: giỏi”, “hạnh kiểm: tốt”. Trong
lòng tôi, hình ảnh người thầy, cô giáo lúc nào cũng đáng kính và
không bao giờ, cho dù là một thoáng chốc, có ý nghĩ tiêu cực về
thầy, cô giáo của mình. Chúng tôi vẫn khắc sâu tinh thần “tôn
sư trọng đạo”!

Continue reading