Các bài đăng của tác giả Đoan Hương [ ST ].Đàn ông khác Đàn bà

 

ĐÀN ÔNG KHÁC ĐÀN BÀ

Sự so sánh thú vị về đàn ông và đàn bà:
– Đàn ông muốn hư hỏng phải có tiền; đàn bà muốn có tiền phải hư hỏng.
– Đàn bà thích nhiều thứ ở một người đàn ông; đàn ông lại chỉ thích
một thứ ở nhiều người đàn bà.

– Đàn ông lúc nào cũng muốn nhưng không phải lúc nào cũng có thể; đàn
bà lúc nào cũng có thể nhưng không phải lúc nào cũng muốn.{jcomments on}