Các bài đăng của tác giả Đức Sơn.Nghịch Lý

Em thích thành-công nhưng không cho ngón tay xinh nhúc-nhích.

Muốn có an-ninh nhưng lại đeo trang-sức quý trên  mình.

Ao-ước Thiên-Đàng nhưng đêm ngày cầu Trời không chết.

Mơ hạnh-phúc tuyệt-vời nhưng chưa bao giờ tha-thiết yêu anh.{jcomments on}