Các bài đăng của tác giả Đỗ Hiếu Nam (ST.).Thơ vui- Thờ Bà.

 

Kính vợ đắc thọ ,

Sợ vợ sống lâu ,

Nể vợ bớt ưu sầu ,

Để vợ lên đầu là trường sinh bất tử …

Đánh vợ nhừ tử, là đại nghịch bất đạo .

Vợ hỏi mà nói xạo, là trời đất bất dung .

Chê vợ lung tung,là ngậm máu phun người .

Gặp vợ mà không cười, là có mắt không tròng .

Để vợ phiền lòng, là tru di tam tộc

Vợ sai mà hằn hộc, là trời đánh thánh đâm ,

Vợ gọi mà ngậm câm, là lòng lang dạ sói . Để vợ nhịn đói, là tội nhân thiên cổ .

Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng.

Trốn vợ đi ” ăn vụng”, là ngũ mã phanh thây …

Vợ hát mà khen hay, là anh hùng thức thời Khen vợ hết lời,