Các bài đăng của tác giả Đào Ngọc Kính [ ST].Con Nhện

Con nhện này nếu cắn bạn sẽ làm cho bạn buồn ngủ, trong lúc đó nó sẽ xơi tái bạn.

Con nhện này sẽ giết bạn chết trong vòng 24 tiếng

Con nhện này sẽ cắn và giết bạn trong vòng hai tiếng , kèm theo với sự đau nhức

vô cùng….

Con nhện này là 1 trong những con nguy hiểm nhứt , nó có thể giết chết bạn trong

vòng 1 tiếng.

 

Loài nhện nầy chỉ cắn quý ông thôi

Con nhện này nếu cắn phải bạn , nó sẽ chiếm nhà
của bạn, xe của bạn , thẻ tín dụng của bạn, bóp của
bạn và  làm tê liệt. …nhà Bank cuả ban. !!!
Tất  cả xảy ra vô cùng` nhanh chóng !!! 
Hãy rất thận trọng với loại nhện này……..
{jcomments on}