Nhớ…

Tác giả: Quế Anh

Bình minh ơi , đã dậy chưa ?
Ly cà fe đắng ta vừa pha xong
Một mình một cõi mông lung
Ngóng hoài phương ấy nỗi lòng chưa vơi

Hoàng hôn ơi , đã tắt rồi ?
Một bình rượu đắng ta ngồi riêng ta
Màn đêm thấp thoáng tràn qua
Bóng ai giữa bóng chiều tà nhạt rơi …

21/7/22. Quế Anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.