Nói Với Mình

Tác giả: Bùi Diệp

Hãy ngồi nghỉ nếu chân trần thấm mỏi
Đường xa xôi vạn lý suốt phận người
Một đốm xanh phía đại ngàn ảo vọng
Có mưa về xanh mải miết tịnh khê

Ta sẽ chết như rong vùng nhược thủy
Nếu lòng ai đã vắng tiếng gọi đò
Rất có thể xuân đã về bỉ ngạn
Sông hồ nào thao thức nổi câu thơ

Và có thể xuân hãy còn đâu đó
Mắt tha hương chỉ dám ngó trời xanh
Chiều cuối chạp sân ga buồn vô cớ
Gói gởi nhau một lời chúc an lành

Còn đợi nhau một sân hoa vạn thọ
Nở bên sông nét xuân ý bình sinh
Đêm trừ tịch mắt mẹ cay khói bếp
Tiếng chuông chùa treo nỗi nhớ mông mênh.

Phanrang, I.2017
b ù i d i ệ p

NÓI VỚI MÌNH
Thơ:b ù i d i ệ p
Träumerei
Nhạc: Robert Schumann
Trình tấu: Joshua Bell

1 thought on “Nói Với Mình

  1. Mộc Miên Thảo

    Thơ anh cứ đọc là… rùng mình, nổi da gà. Một tháng Chạp buồn chi lạ. Và anh, cũng đã an nghỉ cõi xa.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.