Nghiêng Tai Nghe Đời Vui

Tác giả: Bạch Xuân Phẻ

Nghiêng tai nghe mưa đổ
Lộp độp những sợi buồn
Mưa sao mãi gào tuôn
Trút cơn đau trần thế

Nghiêng tai nghe mưa đổ
Đổ những giọt sân si
Đổ luôn tham luyến ái
Đổ luôn cả bi ai…

Nghiêng tai nghe mưa đổ
Nghe gió về xôn xao
Nghe nắng hát thì thào
Nghe bình minh vừa chớm

Bạch Xuân Phẻ

Nghiêng Tai Nghe Đời Vui
Thơ: Bạch Xuân Phẻ
Nhạc và trình bày: Nguyên Quang

Nghiêng Tai Nghe Đời Vui
Thơ: Bạch Xuân Phẻ
Nhạc: Nguyên Quang
Trình bày: Huy Hoàng

Leave a Reply

Your email address will not be published.