Chờ Thu!

Tác giả: Ngọc Ánh Huỳnh

Tháng tám rồi sao thu chưa gõ cữa
Để hạ vàng lần lữa … mãi chưa đi
Thu ơi thu, sao em chẳng nói gì
Cho hoa lá khẽ thầm thì trước ngõ.

Thu khẽ đến nhẹ nhàng bên lối nhỏ
Hạt sương đêm e ấp lá non tơ
Mong manh thôi xen lẫn chút dại khờ
Chờ tia nắng rồi tan vào hư ảo.

Thu sẽ đến như em thường vẫn bảo
Hết nắng vàng lại đến những ngày xanh
Hết gian truân sẽ đến lúc an lành
Ta chờ nhé, chờ mong thu sẽ đến!

09-08-2021- Ngọc Ánh Huỳnh

Chờ Thu!
Thơ: Ngọc Ánh Huỳnh
Serenade
Nhạc: Franz Schubert
Violin: Nguyễn Tạ Thiện

Leave a Reply

Your email address will not be published.