Tác Phẩm Mới

Hương Xưa hân hạnh giới thiệu:

Sách Mới HƯƠNG TÍCH-
THIÊN LÝ ĐỘC HÀNH – Thơ TUỆ SỸ
Năm ngôn ngữ: Việt, Nôm, Anh, Pháp, Nhật
In màu trên giấy Couché math 115. Trình bày mỹ thuật bởi Culture Art Education Exchange Resource
Hương Tích ấn hành mùa Thu – 10/2021
ll Độc giả có thể đặt sách tại: https://sachhuongtich.com/thien-ly-doc-hanh-tho-tue-sy

THIÊN LÝ ĐỘC HÀNH, thơ Tuệ Sỹ
Dịch giả:
Nguyễn Phước Nguyên (Anh ngữ)
Dominique de Miscault (Pháp ngữ)
Bùi Chí Trung (Nhật ngữ)
Hình ảnh: Hạnh Viên
Biên tập, thiết kế sách & bìa: Đào Nguyên Dạ Thảo
Sách in màu
Culture Art Education Exchange Resource xuất bản tháng 12 năm 2020
Hương Tích xuất bản tháng 10/2021

Phát hành tại Việt Nam:
https://sachhuongtich.com/thien-ly-doc-hanh-tho-tue-sy

Phát hành trên BARNS & NOBLE

Leave a Reply

Your email address will not be published.