Hồ Ontario

Tác giả: Loc Dang

Hồ Ontario ,một trong Ngũ Đại Hồ ,chỗ dài nhất 311 Km,chỗ rộng nhất 85 Km ,hình chụp ngày 10 -10-2021 ,từ công viên Mary Curtis Park , Toronto ,Canada

Leave a Reply

Your email address will not be published.