Về Đây Nghe Em

Sharing is caring!

Tiếng hát Lê Lý

Về Đây Nghe Em
Thơ: A Khuê
Nhạc: Trần Quang Lộc
Ca sĩ: Lê Lý
Thực hiện video: Lê Lý

Về Đây Nghe Em
Thơ: A Khuê
Nhạc: Trần Quang Lộc
Ca sĩ: Lê Lý
Thực hiện video: Lê Lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *