Tác Phẩm Mới

Sharing is caring!

Hương Xưa hân hạnh giới thiệu:
Tạp Chí Đọc và Viết Từ Ngu Yên
Do Thi sĩ, Nhạc Sĩ, Dịch giả, Phê bình gia….Ngu Yên biên soạn
Phát hành từ tháng 6
Mời xem:

Tạp Chí Đọc và Viết Số 01. Tháng 6

https://www.academia.edu/49233017/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc_v%C3%A0_Vi%E1%BA%BFt_S%E1%BB%91_01

Tạp Chí Đọc và Viết Số 02. Tháng 7

https://www.academia.edu/49361032/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc_v%C3%A0_Vi%E1%BA%BFt_S%E1%BB%91_02

Tạp Chí Đọc và Viết Số 03: Tháng 8. (Đọc và tải xuống miễn phí,)

https://www.academia.edu/50230162/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc_v%C3%A0

Đón Đọc Tạp Chí Đọc và Viết Số 4. Lên mạng đầu tháng 9.

Hương Xưa thân chúc Tạp Chí Đọc và Viết ngày càng phát triển.

Người đa tài Ngu Yên tuổi càng cao càng sáng tạo, bút lực dồi dào.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *