1 thought on “Đường Xưa

  1. Trần Thuận

    Chúc mừng kết hợp cô và trò.
    Video hay lắm cô Đào.
    Giọng hát trầm ấm của Oanh. Ca sĩ Phù Cát.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.