One thought on “Tác Phẩm Mới

  1. Xuân Thi

    Xuân Thi và Nhạc Sĩ Ngô Tín cám ơn Chị Đào và Hương Xưa –
    Xuân Thi đang còn nơi phương xa, khi về đến nhà lại sẽ email bên lời thì thầm đậm nét ..
    Xuân Thi

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *