Nụ Thời Gian Còn Lại

Sharing is caring!

Tác giả: Phạm Quang Trung

đường bụi đỏ
áo em xưa
mùa xuân hái lộc sân chùa
khói sương

chuông thiền viện hồ lạ thường
vỡ tan hư ảo mười phương
vô hình

hài xuân em dẫm khối tình
mới chừng nẩy lộc
câu kinh
mặc trầm

chim hoàng anh nhốt thanh âm
gối mơ giấu mỏ
từ tâm
đau cùng

tiếng thời gian xa nghìn trùng
dáng ai lụa trắng
mịt mùng
trần gian

hạt mưa xuân giữa đại ngàn
từ bi ngọn cỏ
bàng hoàng
vội xanh

đường bụi đỏ
chân đi quanh
tiếng oanh bỗng lạ trên nhành mai rơi

áo em xưa là mây trôi
qua đây hái vội
nụ đời
buồn tênh

Phạm Quang Trung

Nụ Thời Gian Còn Lại
Thơ: Phạm Quang Trung
Nocturne No.20
Nhạc Chopin
Trình Tấu SarahChang

 

2 thoughts on “Nụ Thời Gian Còn Lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *