Gởi Cố Nhân

Sharing is caring!

Tác giả: Minh Ngọc

Thắp nén hương lòng gởi cố nhân
Ngày xưa tao ngộ tóc còn xanh
Bây giờ tóc bạc mình đôi ngã
Tôi ở trần gian người đã thăng

Kẻ trước người sau bỏ cố hương
Tự do tìm kiếm chốn tha phương
Tận tụy gia đình danh đã toại
Bỗng thấy tương lai rất mịt mùng

Tạo hóa cướp đi đôi mắt sáng
Bạn đời thoáng chốc cũng ra đi
Đêm tối mênh mông buồn vô vọng
Chán chường người hát khúc từ ly

Thắp nén hương lòng gởi cố nhân
Gởi tình theo những áng mây xanh
Bay về phương đó qua phần mộ
Thăm người đang ngủ giấc ngàn năm!

Minh Ngọc – Nov 14, 2013
Gởi Cố Nhân
Thơ: Minh Ngọc
Serenade
Nhạc: Franz Schubert
Violin: Nguyễn Tạ Thiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *