Mưa

Sharing is caring!

Tác giả: Xuân Thi

Mưa từ LA. mưa lên
Mưa qua đồi núi đến bên người tình
Gọi mưa mưa vẫn làm thinh
Gọi mây gọi gió tình mình ở đâu
Mưa ơi chẳng phải mưa ngâu
Để thương để nhớ để sầu trong mưa.

Xuân Thi

Mưa
Thơ: Xuân Thi
Serenade
Nhạc: Franz Schubert
Violin: Nguyễn Tạ Thiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *